Obchodní angličtina

Nabízíme širokou škálu kurzů od mírně pokročilých A2 po pokročilé C1. Jsou vhodné pro ty, kteří plánují kariéru v podnikání, nebo již pracují a chtějí si zlepšit a procvičit své komunikační schopnosti v angličtině.

Než začnete (během období registrace), otestujeme vaše stávající znalosti angličtiny, abychom správně určili vaši úroveň.

Popis kursu      

Výuka obchodní angličtiny je zaměřena na zlepšení používání angličtiny v profesionálním prostředí. Naše obchodní angličtina preferuje slovní zásobu a fráze používané v globálním podnikatelském prostředí, stejně jako použití gramatiky a dovednosti potřebné k podnikání.

Cílem je pomoci studentům používat jazyk aktivně v pracovním prostředí. Kurzy se věnují mnoha tématům: obchodní korespondenci, globalizaci, reklamě, obchodním schůzkám, telefonování, vytváření prezentací, popisu statistik, diagramům, trendům a grafům, vyjednávání, řešení obchodních problémů, společenskému styku a konverzaci s obchodními partnery.Naše metody         
               
Pomáháme studentům rozvíjet jazykové dovednosti, aby byli schopni efektivně komunikovat v anglicky mluvícím prostředí. Specializovaná obchodní angličtina je pro studenty nezbytným základem, my se zaměříme více na mluvený projev a poslech. Klademe důraz na komunikační úlohy, neboť dávají příležitost procvičit si plynulost projevu a získat při obchodních jednáních potřebnou sebedůvěru.

Každá lekce je založena na jednom z těchto témat - nabízí předehrávané situace, reálné studie a diskuse. Zkušení lektoři rozvinou vaše současné jazykové znalosti, které potřebujete k úspěšné kariéře. V průběhu kurzu budete vedeni k používání vlastních zkušenosti a názorů s cílem maximalizovat vaše zapojení do výuky.Cíle kurzu    

Sumarizace vašich anglických obchodních jazykových dovednosti a jejich rozvoj se zřetelem k úspěšné kariéře

Komunikace, efektivnost, přesnost a plynulost v psané i mluvené angličtině
Zvýšení sebedůvěry v používání angličtiny při reálných životních situacích jako jsou e-maily, schůzky či práce v mezinárodním prostředí
Zlepšení vašich gramatických znalostí tak, abyste mohli úspěšněji pracovat
Rozšíření vaší slovní zásoby
Navýšení gramatických znalostí, což umožní užívat širší škálu výstavby vět a zároveň mluvit anglicky
Naučíte se vytvářet prezentace
Získáte důvěru v používání angličtiny v práci a v situacích spojených s prací
Rozvoj prezentačních dovedností na základě analýzy čísel, grafů a stávajících trendů
Hlubší porozumění aktuálním mezinárodním otázkámCo mohu očekávat od kurzu?                    

Studie různých aspektů podnikání společnosti, například produktů, financí, marketingu a služeb
Práce na simulovaných obchodních hovorech, schůzkách a jednáních
Poslechnete si skutečné obchodní konverzace a budete jim lépe rozumět
Zaměříte se na konverzaci v reálných situacích

Kontakt

English Academy of Prague
Na Poříčí 28
Praha 1

office: 604287775

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode