Pracovní stáže

PRACOVNÍ STÁŽE VE VELKÉ BRITÁNII

 

1) Rozvíjení jazykových i pracovních zkušeností

 

Určeno těm, kteří hledají zaměstnání, chtějí zlepšit své kariérní vyhlídky a stávající pracovní dovednosti.
 

Koordinátor programu pomáhá studentům a sleduje pracovní zařazení ve společnostech.

Studenti mají k dispozici: 

• Intenzivní jazykovou přípravu
• Rozsáhlou databázi britských společnosti ve většině komerčních odvětví
• Vynikající partnerství s regionálními, národními a nadnárodními podniky
• Certifikace, diplom a písemné hodnocení své práce od firem
• Pracovního poradce

 Komu je tento kurs určen:

Studentům 18 + střední jazykové úrovně (pouze pro držitele pasu EU)  

Data zahájení:  Každé pondělí  (Celoročně: leden - prosinec)  

Doba trvání: 4 týdny +  

Počet účastníků ve skupině: Obecně 8 - 10 studentů, maximálně 12 studentů  

Počet hodin týdně: 25 hodin  

Délka pracovní stáže: minimálně 1 měsíc, maximálně 10 měsíců

 

Fáze 1 – Zlepšení jazykových dovedností

Středně pokročilá úrov

Délka: minimálně 4 týdny
• 25 hodin týdně intenzivní angličtiny, abychom pomohli studentům dosáhnout úrovně IELTS 5,0 úrov First Certificate nebo TOEFL 500
• Příprava na stáž: technika osobních pohovorů, obchodního jazyka a praxe

  

Fáze 2 - Stáž / Praxe

Organizujeme pohovory s potenciálními zaměstnavateli
• Průběžné hodnocení naším konzultantem
Vynikající vztahy s mnoha společnostmi, které poskytují širokou škálu stáží požadovaných našimi klienty. Uvádíme některé z nejnovějších nabídek:
Správa, řízení
• Stavebnictví
• Energie, výroba a dodávky
• Elektrotechnika, automatizace
• Informační technologie, počítače, software
• Grafika, vydavatelství, tisk
• Sportovní a volnočasové aktivity
• Cestovní ruch, ubytování a stravování
• Telekomunikace
Zemědělství, zahradnictví
• Kultura a umění
• Životní prostředí
• Zdravotní a sociální služby
Mediální komunikace
• Doprava, logistika
• Multimédia
• Farmaceutický průmysl

 

CENA

Cena zahrnuje registrační poplatek a ubytování v místě

(v žádosti, prosím, uveďte cenu, o kterou máte zájem)
 
Psané CV / příprava na pohovor + umístění / jednoměsíční monitorování / administrativa:       

stáž do 12 týdnů: 584 liber
stáž 12 a více týdnů: 688 liber 

Pro podrobné informace ohledně stáží a pracovních příležitostí prosíme uvést e-mail:
 

 
2) Pracovní stáž / zkušenosti - často kladené otázky (FAQ)

 
Které odborné sektory jsou k dispozici?

Nalezneme vám místa ve většině pracovních odvětví. Pokud je váš požadavek specifický, prosím, kontaktujte nás, pokusíme se ho splnit.

 

Jaké jsou výhody stáží?

• Stáž a získané dovednosti ve vašem životopise ukazují budoucím zaměstnavatelům, že máte skutečně zájem pracovat v dané oblasti

• Umožní uplatnit vaše studijní vzdělání v praxi, v reálných pracovních podmínkách

• Budete rozvíjet své dovednosti a jazykové kompetence

• Budete obklopeni britskou kulturou

• Většina studentů, kteří stáže absolvovali, již měla nějakou formu praxe. Pokud žádnou nemáte, budete znevýhodněni na trhu práce. Mezinárodní praxe vám pomůže a zaujme potenciální zaměstnavatele!

 
Dostanu zaplaceno?

Všechny naše pracovní stáže jsou neplacené, protože studenti nejsou obvyklé pracovní síly. Stává se však, že delší stáž pomáhá při financování nákladů, když student prokáže schopnost dobře pracovat.

 
Mohu změnit místo stáže, když se mi nelíbí?

Nejste-li spokojen, obraťte se na pracovního koordinátora, ten se bude snažit váš problém vyřešit. Bez konzultace nesmíte stáž opustit. Pokud tak učiníte, může to vést k ukončení smlouvy. Když se naše firma přesvědčí, že je vaše stížnost oprávněná, najdeme vám nové místo.

 
Je nutná nějaká minimální znalost angličtiny?

Ano, všichni studenti musí prokázat aspoň středně pokročilou znalost anglického jazyka. U některých pozic mohou být požadovány pokročilejší úrovně.


 Kolik hodin budu pracovat?

Pracovní doba se může podle každého místa lišit. Studenti by měli pracovat jako každý jiný zaměstnanec. Mnoho obchodů a služeb je otevřeno v sobotu, stále více také v neděli. Některé stáže mohou vyžadovat práci večer nebo brzy ráno. Studenti by měli pracovat celý pracovní týden na plný úvazek. Neměl by přesáhnout 37 hodin týdně.

 
Nemám životopis. Je to problém?

CV má při podání žádosti o stáž zásadní význam. Studenti musí předložit životopis schválený koordinátorem před jeho odesláním potenciálním společnostem. Se sepsáním CV vám pomůžeme. Budete mít základ dobrého životopisu, který vám dobře poslouží po celý zbytek kariéry.

 
Budu potřebovat projít pohovory?

Ano, většina studentů musí projít pohovory. Nezapomeňte si vzít sebou vhodné konzervativní oblečení. Muži obvykle nosí černé, modré nebo šedé obleky a kravaty. Ženy nosí šaty nebo sukně či kalhotové kostýmy s jednoduchými doplňky.

  

3)    ZAMĚSTNAVATELÉ

 

Co přesně je pracovní stáž?

 
Studentská stáž je doba odborné praxe v rámci pracoviště. Zaměstnavateli, který nabízí pracovní stáže, přináší mnoho výhod:

• pomáhá snížit náklady a lépe využívat svůj čas
• umožňuje uvolnit zaměstnance pro jiné úkoly
• vznikají nové náborové kanály
• umožní jim dokončit projekty dříve

 
Pracovní stáže jsou cenově efektivní a flexibilní. Studenti jsou obvykle absolventi s dobrým smyslem pro týmovou práci a znalost předmětu. Přicházejí s novými nápady a spoustou elánu.

 Umožnit stáž není těžké, což může přinést pozitivní obchodní přínosy pro podniky všech velikostí. Některé organizace studentům umožňují pracovat na svých projektech po celou dobu trvání stáže.

 
Mezi typické projekty prováděné studenty patří:

• Marketing a průzkum trhu
• Rozvoj IT systémů
• Návrh a implementace databází
• Vytvoření webové stránky
• HR ankety
• Zpětná vazba od zákazníků a hodnocení
• Překlad textů
• Získání nových kontaktů
• Vývoj tržeb
• Výzkum a vývoj
• Vytvoření nového softwaru

 Obecnější pracovní stáž umožňuje studentům získat všeobecné zkušenosti v rámci pracovního prostředí. Pracují s různými kolegy a jejich každodenní povinnosti se budou lišit. To může zahrnovat všeobecnou správu, telefonní hovory, ale i přípravu čaje a kávy atd. Studenti, kteří se začlení do fungování firmy od prvního dne, získají vynikající komerční zkušenosti a stanou se brzy pro firmu skutečným přínosem.

 
4)    PODMÍNKY A STRUKTURA PROGRAMU

 
Struktura programu

Celý program je navržen tak, aby rozvinul vaše jazykové dovednosti, které pak mohou být okamžitě uplatňovány v reálném komerčním prostředí.

Máte-li jakékoli další otázky, neváhejte nás kontaktovat. Jsme k dispozici po celou dobu vaší stáže. 


Váš první den ve Velké Británii

Po příjezdu vás čeká komplexní analýza jazykových dovedností. Ty mohou zahrnovat rozhovory s jazykovými lektory a ekonomickými poradci, kteří budou posuzovat vaši úroveň angličtiny, určí nejvhodnější výukovou skupinu a zaznamenají vaše pracovní preference.

Ve druhém týdnu se setkáte s naším britským kolegou. Prosím, napište nám včas, abychom mohli schůzku zařídit. Schůzka slouží k projednání vašeho životopisu a místa stáže. Nelekejte se, pokud jste neobdrželi umístěnku do firmy před příjezdem do Anglie! Pohovor s hostitelskou společností proběhne během vašeho kurzu angličtiny. O své hostitelské firmě budete informováni týden před zahájením stáže. 


 Krok 1 - Zlepšení jazykových znalostí

Všeobecná angličtina: 15 hodin výuky týdně s kvalifikovanými učiteli. Zaměří se na správné užívání jazyka a na vaši schopnost efektivně komunikovat na pracovišti a v sociálních situacích.

Počet žáků ve třídě je omezen na maximálně 12 studentů.

 
Krok 2 - Pracovní stáž

Pracovní stáže jsou voleny tak, aby odpovídaly vaší profesi nebo oblasti studia, vašemu předchozímu zaměstnání a jazykové způsobilosti.  

Podniky se většinou nacházejí v oblasti jihovýchodní Anglie, ale občas mohou být umístěny ve větší vzdálenosti. Kurz angličtiny proběhne v městě Canterbury, ovšem na stáži budete jinde. Vezměte, prosím, na vědomí, že náklady na ubytování mimo Canterbury jsou vyšší, proto plánujte svůj rozpočet podle toho. Například ubytování v Londýně může být od 150 liber týdně. Lze si najít i vlastní ubytování, až zjistíte, ve které společnosti budete pracovat.  

Naše hostitelské firmy jsou podniky s vysokým postavením a vysokým pracovním zatížením. Proto volba stáže záleží na úrovni vašich jazykových znalostí a schopnosti efektivně komunikovat na pracovišti. 

Jakmile se dohodne vhodné umístění, budete kontaktováni a informováni o podrobnostech. Stáže jsou předmětem pohovoru, který musíte podstoupit před dokončením svého jazykového kurzu. Můžete se ale zúčastnit pohovorů na vlastní pěst a na vlastní cestovní náklady.

 

Přečtěte si, prosím, následující podmínky:

 Před příjezdem

• Každý student musí předložit životopis před příjezdem do Velké Británie a poté zpětnou vazbu organizace ještě předtím, než opustí svou pracovní stáž.

• Všichni studenti musí uvést tři oblasti, ve kterých chtějí pracovat. Organizace se vždy snaží preferovat první volbu, ale pokud ji 15 společnosti odmítne, organizace hledá druhou či třetí možnost.

• Studenti musí mít NEJMÉNĚ úroveň B1 angličtiny nebo vyšší.

• Studentům není vyplácen žádný plat a nesmí o něm jednat se společností.

• Studenti, kteří neprojdou dvěma pohovory, nemají potřebné znalosti nutné pro zaměstnání ve firmě. Organizace si vyhrazuje právo nabídnout umístění v souladu se schopnostmi studentů nebo ukončit smlouvu bez úhrady jakýchkoliv poplatků.

• Studentům musí být nabídnuta jedna pracovní stáž, kterou požadují. Aktivity ve vybrané pracovní oblasti se mohou lišit během umístění a měnit v závislosti na studijních a jazykových schopnostech. To je také ovlivněno iniciativou, rozhodností a nezávislostí účastníka. Účastníci nemohou odmítnout umístění, které evidentně spadá do oblasti jejich zájmu.

MÍSTO STÁŽE

• Stáže mohou probíhat kdekoliv ve Velké Británii. Mnoho našich hostitelských společností funguje v Londýně a na jihovýchodě země, proto účastníci musí být flexibilní. Studenti nemohou odmítnout zařazení kvůli poloze či velikosti místa.

• Očekává se, že studentům obvykle trvá 7 - 10 dní začlenit se v rámci společnosti.

• Studenti musí informovat naši organizaci o všech problémech, které se objeví v průběhu stáže. Doporučujeme projednat případné problémy nejprve s nadřízenými v místě pobytu.  Pokud to není možné, budeme se snažit vyřešit všechny problémy a nedorozumění.

• Studenti musí dbát pravidel a postupů společnosti za všech okolností. Musí dodržovat pracovní dobu, kodexy oblékání a plnit úkoly požadované nadřízeným. Hostitelská společnost má právo vyřadit účastníka z pracovní stáže, pokud jeho chování není v souladu s pravidly společnosti.

• Účastník nesmí používat firemní telefon, e-mail nebo internet pro sebe.

• Studenti nedostávají plat. Studenti si nesmí vyjednávat plat u společnosti.

• Doprava na pohovory a do práce je na odpovědnosti a vlastních nákladech studenta.

• Studenti musí být v týdenním kontaktu s koordinátorem odborné praxe. Každá absence musí být zaznamenána hostitelskou společností a naší organizací v první den nepřítomnosti.

• Případnou dovolenou je třeba dohodnout před zahájením stáže.

• Všichni studenti musí dodržovat docházku.

 

Právní upozornění

• V případě, že organizace není schopna poskytnout umístění pracovní stáže v rámci dohodnutých oborů, mají studenti nárok na vrácení stážového poplatku, ale nikoliv na jinou finanční náhradu. Studenti mohou pokračovat ve studiu ve škole se slevou 25 % z jejich školného.

• Pokud student dobrovolně ukončí pracovní stáž, musí to oznámit hostitelské firmě a také organizaci nejméně týden dopředu. Nevzniká nárok na další umístění, ani na proplacení žádných poplatků. Za určitých okolností se ale budeme snažit vám nabídnout místo v jiné společnosti.

• Naše organizace neodpovídá za jakékoliv zranění studentů či kterékoliv třetí osoby, s výjimkou právní odpovědnosti ve vztahu k nedbalému jednání z naší strany. Za žádných okolností neodpovídáme za následné škody, bez ohledu na to, jak jsou způsobeny. Studenti musí uzavřít po dobu svého pobytu ve Velké Británii komplexní pojištění.

 

Cestovní pojištění :

 Allianz,  AXA Assistence – Excelent, AXA Assistence - Komfort, AXA Assistence - Reference, AXA Assistence - Reference - Superplus, AXA Assistence - Excelent - Opakované, AXA Assistence - Komfort - Opakované, AXA Assistence - Reference - Opakované, DIRECT - Cestovní pojištění Gold, DIRECT - Cestovní pojištění Platinum, DIRECT - Cestovní pojištění Silver, DIRECT - Cestovní pojištění Silver - Opakované výjezdy, DIRECT - Cestovní pojištění Platinum - Opakované výjezdy, DIRECT - Cestovní pojištění Gold - Opakované výjezdy, DIRECT - Cestovní pojištění Platinum – Celoroční, DIRECT - Cestovní pojištění Silver – Celoroční, DIRECT - Cestovní pojištění Gold – Celoroční, Ergo Pojišťovna - Cestovní pojištění Ergo, Ergo Pojišťovna - Cestovní pojištění Ergo All, Ergo Pojišťovna - Cestovní pojištění Ergo opakované výjezdy, Ergo Pojišťovna - Cestovní pojištění Ergo opakované výjezdy All, Slavia Pojišťovna - Optimum dle Chytrého Honzy, Slavia Pojišťovna - Cestovní pojištění Standard, Slavia Pojišťovna - Cestovní pojištění Premium, VZP Pojišťovna - Cestovní pojištění Basic Mini, VZP Pojišťovna - Cestovní pojištění Comfort Optimal, VZP Pojišťovna - Cestovní pojištění Excelent Elite

Pojištění majetku

Kooperativa - Prima   , Kooperativa - Komfort ,   ČSOB - Náš Domov Standard, ČSOB - Náš Domov Dominant, ČSOB - Náš Domov Premiant, AXA Domov IN Mini, AXA Domov IN Klasik, AXA Domov IN Maxi, Slavia Pojišťovna - Pojištění Domov+ Základ, Slavia Pojišťovna - Pojištění Domov+ Standard, Slavia Pojišťovna - Pojištění Domov+ Nadstandard, Ergo Pojišťovna - Bezpečný domov

Kupuji vlastní dům-byt , Stavím dům, Refinancuji hypotéku, Chci lepší nabídku, Rád bych vyměnil dům/byt, Chci peníze na ruku

Forever Aloe Vera Gel™ , Forever Freedom®,  FLP Test Pack,  Forever F.I.T., FLP Nápoje,  Výživové doplňky, FLP Včelí produkty,  Regulace hmotnosti s FLP – hubneme zdravě, Osobní péče v bio kvalitě, Luxusní péče o pleť Sonya Skin Care

KALKULAČKA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ - SROVNÁVAČ A ON-LINE SJEDNÁNÍ

KALKULAČKA POJIŠTĚNÍ MAJETKU - SROVNÁVAČ A ON-LINE SJEDNÁNÍ

KALKULAČKA POJIŠTĚNÍ - ON-LINE SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ

 

Kontakt

English Academy of Prague
Na Poříčí 28
Praha 1

office: 604287775

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode