Právnická angličtina

Právnická angličtina se výrazně liší od standardní obecné angličtiny, protože používá specializovanou právní slovní zásobu a strukturu.

Náš právní kurz angličtiny využívá moderní komunikativní přístup, aby student pochopil a vyjádřil koncepce v právních kontextech a situacích, s nimiž se setkává v každodenním pracovním životě.

Lektoři používají praktický a interaktivní přístup (praktická cvičení, diskuse, předehrávané situace, prezentace). Rozvíjí tím schopnosti studenta v klíčových dovednostech: mluveném projevu, poslechu, čtení a psaní a rozšíření znalostí základní právní angličtiny, jazykové struktury, slovní zásoby, běžných výrazů a gramatiky.
Komu je tento kurz určen 

Tento kurz je vhodný pro kvalifikované právníky a studenty Právnické fakulty, kteří chtějí pracovat v mezinárodním obchodním prostředí.
Kurz také pomůže všem, kteří pracují či se školí v oblasti advokacie, lidem pracujícím v oblasti řízení či lidských zdrojů a v dalších oblastech, kde je nezbytná znalost právních otázek a podmínek.
Právnická angličtina je zaměřena na studenty se všeobecnou znalostí anglického jazyka - na úrovni B2  a výše.
Na konci kurzu mohou studenti skládat mezinárodní zkoušky ILEC.
Cíle kurzu

Zlepšení, využití a chápání jazyka zákona prostřednictvím angličtiny. Díky široké škále právních a advokátních textů si studenti osvojí čtení, slovní zásobu, psaný projev a poslechové znalosti potřebné pro práci s právními materiály a jejich použití v širokém spektru právních kontextů.Absolvováním právního kurzu angličtiny získáte tyto znalosti

-       budete umět používat angličtinu v praktických situacích při účasti na setkáních a diskusích právní povahy
-       budete schopni jasně vyjadřovat svá stanoviska
-       zlepšíte si obecné a společenské znalosti anglického jazyka
-       rozvinete svou specifickou slovní zásobu právnické angličtiny
-       zlepšíte své vyjednávací schopnosti
-       zlepšíte svou schopnost psaní běžných právních textů
-       vylepšíte si používání právní angličtiny v mluveném kontextu
-       budete schopni analyzovat jazykové funkce běžných právních textů
-       rozšíříte si znalosti o základní právní pojmy v angličtině


Co kurz nabízí  

Praxe / procvičování angličtiny pro jednání, schůzky a telefonování

Prezentace v angličtině
Zvýšení povědomí o mezikulturních otázkách
Analýza vybraných právních textů a dialogů
Odborná slovní zásoba týkající se hlavních oblastí práva
Hlavní schémata gramatiky a syntaxe
Písemný projev a poslech
Předehrávané situace
Řízené diskuse a debaty: výrazy a fráze vyjadřující souhlas, nesouhlas a kompromis
Komerční právní slovní zásoba v kontextu
Terminologie obchodních smluv
Písemná korespondence Témata kurzů a jazykové zaměření  topics of the course

Company Law – Obchodní právo
Employment Law – Zákoník práce
Property Law - Majetkové právo
Intellectual Property - Duševní vlastnictví
Competiton Law - Soutěžní právo
Negotiable Instruments – Cenné papíry převoditelné rubopisem
Debtor – Creditor - Dlužník a věřitel
Secured Transaction - Zajištěné transakce

Cestovní pojištění :

 Allianz,  AXA Assistence – Excelent, AXA Assistence - Komfort, AXA Assistence - Reference, AXA Assistence - Reference - Superplus, AXA Assistence - Excelent - Opakované, AXA Assistence - Komfort - Opakované, AXA Assistence - Reference - Opakované, DIRECT - Cestovní pojištění Gold, DIRECT - Cestovní pojištění Platinum, DIRECT - Cestovní pojištění Silver, DIRECT - Cestovní pojištění Silver - Opakované výjezdy, DIRECT - Cestovní pojištění Platinum - Opakované výjezdy, DIRECT - Cestovní pojištění Gold - Opakované výjezdy, DIRECT - Cestovní pojištění Platinum – Celoroční, DIRECT - Cestovní pojištění Silver – Celoroční, DIRECT - Cestovní pojištění Gold – Celoroční, Ergo Pojišťovna - Cestovní pojištění Ergo, Ergo Pojišťovna - Cestovní pojištění Ergo All, Ergo Pojišťovna - Cestovní pojištění Ergo opakované výjezdy, Ergo Pojišťovna - Cestovní pojištění Ergo opakované výjezdy All, Slavia Pojišťovna - Optimum dle Chytrého Honzy, Slavia Pojišťovna - Cestovní pojištění Standard, Slavia Pojišťovna - Cestovní pojištění Premium, VZP Pojišťovna - Cestovní pojištění Basic Mini, VZP Pojišťovna - Cestovní pojištění Comfort Optimal, VZP Pojišťovna - Cestovní pojištění Excelent Elite

Pojištění majetku

Kooperativa - Prima   , Kooperativa - Komfort ,   ČSOB - Náš Domov Standard, ČSOB - Náš Domov Dominant, ČSOB - Náš Domov Premiant, AXA Domov IN Mini, AXA Domov IN Klasik, AXA Domov IN Maxi, Slavia Pojišťovna - Pojištění Domov+ Základ, Slavia Pojišťovna - Pojištění Domov+ Standard, Slavia Pojišťovna - Pojištění Domov+ Nadstandard, Ergo Pojišťovna - Bezpečný domov

Kupuji vlastní dům-byt , Stavím dům, Refinancuji hypotéku, Chci lepší nabídku, Rád bych vyměnil dům/byt, Chci peníze na ruku

Forever Aloe Vera Gel™ , Forever Freedom®,  FLP Test Pack,  Forever F.I.T., FLP Nápoje,  Výživové doplňky, FLP Včelí produkty,  Regulace hmotnosti s FLP – hubneme zdravě, Osobní péče v bio kvalitě, Luxusní péče o pleť Sonya Skin Care

KALKULAČKA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ - SROVNÁVAČ A ON-LINE SJEDNÁNÍ

KALKULAČKA POJIŠTĚNÍ MAJETKU - SROVNÁVAČ A ON-LINE SJEDNÁNÍ

KALKULAČKA POJIŠTĚNÍ - ON-LINE SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ

 

Kontakt

English Academy of Prague
Na Poříčí 28
Praha 1

office: 604287775

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode